Skip to main content

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Kimyasal maddelerle oluşturulan ve tüpler içinde basınçlı şekillerde muhafaza edilen köpüklü söndürme sistemleri, vanalar aracılığıyla serbest bırakılır ve yangına müdahale. Otomatik sistemler içine entegre edilerek daha büyük alanlarda daha büyük ve sayısı fazla tüplerle yangından korunmayı sağlar. Araştırmalar sonucunda sıvı yakıtların neden olduğu yangınlarda etkili olduğu görülmektedir.

Kimyasal yangınlarda köpüklü söndürme sistemlerinin etkili olması ve yangına başarıyla müdahale etmesi teknik olarak iyi yerleştirilmiş tüplerle mümkün olmaktadır. Mühendislerimizin uygun kimyasal maddeleri uygun yangınlarla eşleştirmesi ve müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermesi rutin uygulamalarımızdandır. Yönetmelikler ve prosedürler gereği köpüklü söndürme sistemlerinin protein bazlı, sentetik bazlı ve film oluşturucu şekilde yangın için koruyucu görev üstlenmesi gerekir.

Köpüklü sistemlerde yer alan kimyasal köpükler yangın başladığı anda hızlı bir şekilde alev-hava temasını önlemekte ve yangını kontrol altına almaktadır. Köpüklü sistemlerin çeşitli mekanizmalar ile birlikte kullanılarak gücünün ve etkinliğinin arttırılması da mümkündür. Bu mekanizmalar sprinkler, yangın dolabı, tank söndürme, monitör ve jeneratörlerdir. Manuel yerine otomatik sistemlerin tercih edilmesi, korunacak alanın metrekaresi ile ilgilidir.

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı

İlgili mevzuatlar uyarınca çeşitli sektörlerde kullanılacak köpüklü yangın söndürme sistemi tasarımı tamamen bilimsel ilkelerle yapılmalıdır. Çeşitli standartların da uygulanması gerekir. Kimyasal köpüklerin kullanılacağı oran teknik bir konu olduğu için uzmanlarımız bu konuda hassasiyet göstermektedir. Yangın türünü elemine edecek maddenin belirlenmesi ve tüpler içinde belirli bir basınç altında tutulması önemli bir konudur. Manuel uygulamalar ve otomatik uygulamalar arasında kesinlikler önemli farklar olmaktadır.

Köpüklü yangın söndürme sistemi tasarımı firmamız tarafından yıllardır yapılan ve şu ana kadar % 100 başarı gösteren bir uygulamadır. Otomatik sistemlerin ucuna takılan ve püskürtücü işlev üstlenen sprinklerin kaç adet kullanılacağı ve alanın metrekaresine göre hangi sıklıkla yerleştirileceği tasarımın en önemli detaylarıdır.

Köpüklü Söndürme Hesabı

Otomatik sistem olarak kurulan ve yangınlarda önemli rol oynayan köpüklerin, sistem içerisindeki köpüklü söndürme hesabı belirli kriterler göz önüne alınarak yapılmaktadır. Bu sistemlerin belki de en önemli kısmı köpüklü söndürme hesabıdır.

Köpüklü söndürme hesabında göz önüne alınan veriler uygulanacak alan, uygulama hızı, uygulama zamanı ve köpük karışım oranıdır. Örnek hesaplama yapacak olursak;

(Tesadüfi veriler kullanılmıştır)

1000 metrekare alanda, 4 litre / metrekare / dakika uygulama hızı, 30 dakika uygulama zamanı ve % 3 köpük karışım oranıyla elde edilen sonuç;

120.000 litre gerekli karışım miktarı

3600 litre gerekli köpük miktarı

7200 litre gerekli köpük stokudur.

Köpüklü Sprinkler Sistemi

Otomatik sistemlerden biri olan köpüklü sprinkler sistemi, köpüklerin sistem ucundan püskürtülmesi esasına dayanan bir sistemdir. Alevlerin ihbar sistemi ile merkezi yönetime iletilmesi sonucunda kısa bir zaman aralığında sprinkler yükselen ısıyla patlar ve püskürtme işlemi başlar.

Otomatik sistemlerin genel felsefesi yangına aynı anda birden fazla noktadan müdahale edilmesidir. Şirketlerin yüksek binalarını, işletmelerin enine büyük atölyelerini, depolarını ve personel toplanma alanlarını koruyan köpüklü sprinkler sistemi, kimyasal maddelerin yoğun şekilde kullanıldığı sanayi bölgelerinde de etkilidir. Zira o bölgelerde ekonomik değeri çok yüksek olan makineler ve imalat malzemeleri bulunur ve onların korunması için önemlidir.

Foam Köpüğü Nedir

Firmamız bünyesindeki köpüklü sistemlerde kullanılan foam köpüğü nedir konusuna da açıklık getirmek gerekiyor. Çünkü sistemlerden sorumlu olacak personelin söndürücü maddenin özelliğine iyi anlaması ve yangındaki etkisini iyi gözlemlemesi gerekir.

Sıvı veya gaz söndürücülerden farklı bir yapısı olan foam köpüğü, içinde hava baloncuklarının olduğu bir maddedir. Hava, su ve kimyasal içerikten oluşan köpük, sıvı yangınların kontrol altına alınmasında son derece etkilidir. Suyu mümkün olduğu kadar bünyesinde tutabilen, ısıya ve yakıta karşı son derece dayanıklı olan, stabil örtü özelliğini taşıyan, yakıtların üzerini örtebilen ve yangında ortaya çıkan zehirli gazları bünyesinde hapseden özellikleri taşımalıdır.