Skip to main content

Yangın Hidrantı Montaj Detayı

Yangınlara hızlı müdahale gerektiğinden, şehirleşmeyi başarabilmiş yerlerde takviye su ihtiyacını gidermek için yangın hidrantı montaj detayına çok dikkat etmek gerekir. Mühendislerin mutlaka işin başında olması ileriki günlerdeki olası yangın tehlikelerinde çaresiz kalmamak için hayati önem taşır.

Dökme demir malzemenin kullanıldığı ve el yordamı ile yerinden oynatmanın imkansız olduğu yangın hidrantları, donma riskine karşılık da gerekli önlemler alınarak monte edilir. Deneyimli ekiplerimiz her detay için yanınızda olmaktadır.

Belediyelerin yangınla mücadele amacıyla yerleşim yerlerinin belirli bölgelerine hidrant yerleştirirken yangın hidrantı montaj detayına dikkat etmeleri gerekir. Çünkü bazen profesyonel söndürme ekiplerinin yerine amatör gruplar yangına müdahale etmek zorunda kalabilir. Yoğun kış şartları nedeniyle ulaşılamayan bölgelerde veya dar sokaklarda yapılacak yangın hidrantı montaj detayı zor günlerde önemini hissettirir.

Yangın Hidrantı Bağlantı Detayı

Hidrantlardan çıkacak suyun herhangi bir depoya ya da bizzat yangına müdahale edilmesi yangın hidrantı bağlantı detayının önemini göstermektedir. Acil durumlarda işlevini gösteremeyen hidrantlarda görülen problem bağlantı veya montaj sırasındaki hatalardır. Bu yüzden yangın söndürme sistemlerinde kendini kanıtlamış ve referansı bol olan yangın firmalarını tercih etmek çok önemlidir.

Yangın hidrantı bağlantı detayında dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri hidrantların birbirine uzaklığıdır. Yangın riskinin üst seviyede olduğu bölgelerde birden fazla hidrant da yerleştirilebilmektedir. Basınç değeri ne kadar yüksek olursa yüksek binalarda o kadar işe yarar.

İtfaiye ekiplerindeki suyun yetersiz kaldığı dönemlerde kullanılmaktadır.

Hidrant Sistemi Tasarımı

Hidrant sistemi tasarımı hususunda uzman personelin tasarımda bizzat görev alması ve bu uzman ekibin başında muhakkak bir mühendisin bulunması gerekmektedir. Ciddiyetin hayati önem taşıdığı yangın tehlikesinde, tüm süreç profesyonel bir bakış açısıyla yürütülmelidir.

Hidrant sistemi tasarımında yer altı veya yer üstü olup olmayacağına korunacak alanın özelliği ve suyun debisi karar vermektedir. TS 2821 standartlarının mutlak uygulanması gerekir. Yangın ihtimali çok yüksek ise yangın hidrantlarının arasında 50’şer metre aralık olmalıdır. Normal risk bölgelerinde aralarında 100 metre uzaklık olması yeterlidir. Daha az riskli bölgelerde 125’er metre, riski çok düşük olan bölgelerde ise 150 metre uzaklık yeterlidir. Görüldüğü gibi risk düşük olsa bile aralarındaki uzaklık maksimum 150 metre olmaktadır.

Hidrant Hattı Boru Çapı Hesabı

Yangın hidrantlarının korunması gereken binaya uzaklığının 5 veya 10 metre olması hem tasarım hem de hidrant hattı boru çapı hesabında dikkat edilmesi gereken unsurlardandır. Sistemde ring mevcut değil ise tasarımda kullanılacak boru çapının en az 100 mm olacak şekilde dizayn edilmesi gerekir. Bu hidrant hattı boru çapı hesabında bilinmesi gereken en temel bilgilerdendir.

Hidrant sistemlerindeki diğer önemli unsur olan dizayn debisi konusunda minimum 1900 l/dak verisi uygulanmalıdır. Bu dizayn debisinin hidrant çıkışındaki basınç karşılığı 700 kPa değeridir.